Zaključkom Vlade Srbije usvojen je Program o izmenama i dopunama IPARD programa

0
115

Zaključkom Vlade Srbije usvojen je Program o izmenama i dopunama IPARD programa za period od 2014-2020. godine. Najveće izmene u okviru ovog programa odnose se na sektor voća i povrća

Neke od izmena ovog krovnog dokumenta za IPARD, odnose se na ispunjenost nacionalnih standarda, na uslove koji se tiču površina zemljišta na početku, odnosno kraju investicije, a omogućeni su i dodatni prihvatljivi troškovi u IPARD projektima. Prema Programu izmena, poljoprivredna gazdinstva neće morati da imaju na početku investicije minimum dva hektara pod jagodastim voćem, odnosno minimum pet hektara pod ostalim voćem, već će im to biti obaveza na kraju investicije. Jedino voćari koji hoće da grade skladišne objekte (hladnjače), ovaj uslov moraju ispunjavati na početku investicije.

Kada je u pitanju povrtarska proizvodnja, do sada je uslov za konkurisanje bio od tri do pedeset ha pod povrćem na otvorenom, a sada je od tri do sto ha. Investicije u podizanje i obnavljanje zasada voća do sada nisu bile prihvatljive u okviru IPARD programa. Voćari će sada imati mogućnost korišćenja povraćaja sredstava za kupovinu višegodišnjeg sadnog materijala (osim jednogodišnjih biljaka), kao i za pripremu zemljišta.

Izmenama su predviđene i olakšice u pogledu poštovanja standarda. Na poljoprivrednim gazdinstvima do petnaest  ha pod voćem ili povrćem proveravaće se ispunjenost minimalnih nacionalnih standarda samo u tom sektoru, a ne na celom gazdinstvu. Ako gazdinstvo aplicira za neku investiciju u okviru sektora voća i povrća, a ima i stočarsku proizvodnju, gaji žitarice, neće se posmatrati da li su zadovoljeni standardi koji se odnose na stočarstvo, žitarice i uljarice.

Za gazdinstva sa preko petnaest  ha voća ili povrća i zastupljenošću još neke linije proizvodnje, uslovi u pogledu zadovoljenja standarda ostaju nepromenjeni, odnosno posmatraju se na celom gazdinstvu u svim sektorima. Izmena ima i u povrtarskoj proizvodnji, a uslovi za konkurisanje za IPARD podsticaje su od  tri do sto hektara pod povrćem na otvorenom, a ne kao do sada – do najviše pedeset hektara. Za velike investicije u fizičku imovinu u mleku i mesu farme moraju imati kapacitet više od hiljadu goveda na početku ulaganja.

U 2019. godini bićen raspisano sedam konkursa za sredstva iz IPARD programa, a kako je najavljeno u Ministarstvu poljoprivrede srpski poljoprivrednici će prvi put dobiti evropski novac direktno u ruke.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here