Akreditovano predavanje podružnice lekara Zrenjanin održano je u sali hotela Vojvodina a tema podružnice bila je ,,Melanom kože i mere njegovog ranog otkrivanja i pravovremenog lečenja’’.

Tema poslednjeg akreditovanog predavanja podružnice lekara Zrenjanin bila je ,, Melanom kože i mere njegovog ranog otkrivanja i pravovremenog lečenja’’. Predavač doc dr Milana Ivkov Simić sa Klinike za kožne i venerične bolesti iz Novog Sada govorila je o značaju pomenute teme i tom prilikom je istakla da je situacija u Srbiji veoma loša u smislu relativno kasnog otkrivanja melanoma.

Dr Ivkov Simić je takođe istakla da se u Srbiji upotreba solarijuma od pre nekoliko nedelja reguliše zakonski s obzirom na to da solarijum može uticati na pojavu melanoma.

Dr je na kraju dodala da je melanom redak i da pregorevanje u detinjstvu može uticati na njegovu pojavu kao i upotreba već pomenutog solarijuma.