Prof.dr Čedomir Čupić je ocenio da je predsednik Srbije razgovarao sa predstavnicima Srpke pravoslavne crkve  zbog svojevrsne nemoći u odnosu na okolnosti koje vladaju oko rešavanja pitanja Kosova i Metohije

Građanski preokret iz Zrenjanina je ocenjujući sastanak patrijarha Irineja i predsednika Srbije, saopštio da Srbija tokom mandata Aleksandra Vučića sve više pokazuje atribute srednjovekovne apsolutističke monarhije u kojoj se državničke odluke donose u krugu privilegovanih vladarsko-crkvenih staleža, bez uvažavanja prava javnosti da o njima čak i zna, a kamoli da odlučuje. Profesora Fakulteta političkih nauka prof.dr Čedomira Čupića smo pitali da li deli ovakav stav i ocenu.

Pojedini analitičari su ocenili da je poziv na jedinstvo koji je usledio posle susreta predsednika sa vladikama SPC,  u stvari bio poziv da se u Srbiji formira monolitni politički blok koji će se jedinstveno postaviti prema Kosovu. Oni takođe veruju da bi crkva bila zadovoljna kada bi bila deo pregovaračkog tima jer bi se tada, po njenom mišljenju, ostvarilo jedinstvo između crkve i državne administracije u pogledu Kosova.