Ove sezone u Srbiji će se proizvoditi šećer u samo četiri šećerane i to u Crvenki, koju drži „Helenik šugar“, kao i u Vrbasu, Pećincima i Kovačici, koje posluju u okviru sistema „Sunoko“.

Cena šećera u Evropi drastično pada, a najavljuje se da će se taj trend nastaviti i u narednom periodu. Kako su se krajem 2017. godine okolnosti na EU tržištu promenile, tržište je liberalizovano i dozvoljen je uvoz šećera od trske, čija je proizvodnja znatno jeftinija.

Stručnjaci su istakli da je Vojvodina jedno od najboljih područja za proizvodnju šećerne repe u centralnoj Evropi. S druge strane, nekada je u Srbiji bilo petnaest  rafinerija repe, ali sve one su zatvorene zbog lošeg poslovanja u toj grani.

Ove godine u Srbiji je zasađana šećerna repa na svega trideset hiljada hektara, a u odnosu na prošlu godinu to je samo polovina zasada. Kako su  naveli pojedini mediji, neki od proizvođača razmišljaju da li da uopšte seju repu sledeće godine, a kako su objasnili stručnjaci, imajući u vidu sve faktore i cene, dovoljne su nam i tri šećerane.

Navedeno je da je šećer jedna od najjeftinijih namirnica koji košta između šezdeset i šezdeset pet dinara, a do nedavno cena je bilo oko sto dinara. Cena šećera je nikad niža za poslenjih sedam godina, što dovodi do toga da je proizvodnja šećerne repe je sve manje profitabilna.

Kako je nedavno  izjavio analitičar Branislav Gulan, trend pada cena šećera neumitno će opadati sve do 2030. godine.On je tom prilikom rekao da je prema raspoloživim podacima za 2018. godinu iz Srbije izvezeno sto devet hiljada  tona šećera, dok je, poređenja radi, 2014. godine izvezeno dve stotine trideset šest hiljada  tona.