Nekadašnji ministar spoljnih poslova Savezne republike Jugoslavije Vladislav Jovanović je ocenio da je rezolucija 1244 UN i dalje moćno oružje kojim možemo da očuvamo suverenitet i teritorijalni integritet naše zemlje.

U jednom razgovoru za medije,nekadašnji ministar spoljnih poslova Savezne republike Jugoslavije Vladislav Jovanović je izjavio’’ da u sadašnjoj situaciji treba da izbegavamo nagle poteze, ali da bi trebalo da reafirmišemo naš pravno-politički položaj kada je u pitanju Kosovo i Metohija, kao teritorije koja je privremeno okupirana i stavljena pod administraciju UN.’’ Vladislava Jovanovića smo pitali da li  kod međunarodnog faktora vidi signale koji bi ukazivali da pitanje statusa i rešavanje problema Kosova može biti vraćeno pod okrilje UN.

I prema mišljenju pojedinih članova aktuelne Vlade, pregovori o Kosovu pod okriljem EU nisu dali nikakav rezultat.  Jasno je da bez SAD, Rusije i Kine nije moguće postići održivi i primenjiv kompromis Beograda i Prištine,pa se pitanje Kosova  i Metohije, prema pojedinim mišljenjima , polako vraća u Savet bezbednosti UN.