Prof.dr Miladin Ševarlić izjavio je da su u programu ’’500 zadruga u 500 sela’’ najproblematičnije složene zadruge koje kod nas ne postoje onako kako one postoje u svetu.

Kada je pre godinu i po dana Milan Krkobabić pokrenuo program oživljavanja zadrugarstva u Srbiji, malo ko je mogao da zamisli da će on brzo oživeti i da će se kako navode nadležni ‘’srpski seljaci utrkivati da dobiju novčana sredstva od Vlade.’’ Danas već postoji trista devetnaest zadruga koje su osnovane po tom programu. Prof.dr Miladina Ševarlića smo pitali  da li deli optimizam vlasti  da će akcija ostvariti svoj cilj i da će sela zaista zaživeti.

Ono što je blisko pojmu složene zadruge,kako ističu poznavaoci prilika u ovoj oblasti, to su složene organizacije kao što su nekada u socijalizmu bili PKB Beograd , „Servo Mihalj“, PIK Sirmium, PIK Vrbas i druge firme koje su pre više od tri decenije veoma uspešno funkcionisale. Treba naglasiti da koncept složenih  zadruga podrazumeva izgradnju velikih zadružnih skladišta, hladnjača, industrijskih pogona za preradu, spoljnotrgovinsko poslovanje, naučnoistraživački rad, edukaciju, kao i štedno-kreditno poslovanje.