Advokat Branko Pavlović je ocenio da se predlogom da se radni vek produži do sedamdeset godina života pokušava rešiti neefikasnost današnjeg sistema privređivanja.

Radni vek u Srbiji mogao bi prema pisanju medija,  biti produžen do navršenih 70 godina života, za one koji to žele, i ako se usvoji inicijativa za izmenu Zakona o radu. Advokata Branka Pavlovića smo pitali kako komentariše ovaj predlog i šta bi on mogao da znači za mlade i nezaposlene kadrove koji godinama čekaju na posao.

Prema pojedinim mišljenjima ukoliko radni vek bude produžen, ta novina neće značiti manji broj radnih mesta za mlade, a u mnogim firmama bi se doprinelo kvalitetu rada i prenošenju iskustva i znanja na nove kadrove. Isto tako novim odredbama o mogućnosti produženja radnog odnosa posle šezdeset pete godine ne bi se diralo u odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji utvrđuje da se strosna penzija može ostvariti s navršenih šezdeset pet godina života i petnaest godina radnog staža. Taj uslov, kako minimalani, ostao bi nepromenjen u Zakonu o PIO.