Skupština Srbije je  usvojila  izveštaje nezavisnih institucija – Poverenika za informacije od javnog značaja, Zaštitnika građana i Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu.

U izveštaju Poverenika je navedeno da je 2018. g. bila rekordna po obimu rada Poverenika, budući da je rešeno četrnaest hiljada tri stotine osamdeset osam predmeta. Navedeno je i da se pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Srbiji koristi u velikoj meri, ali se i dalje u velikom obimu teško ostvaruje bez intervencije Poverenika o čemu svedoči veliki broj izjavljenih žalbi i drugih obraćanja građana – odnosno četiri hiljade osam stotina četrdeset dva. Navedeno je i da se povećava broj slučajeva u kojima informacije ostaju uskraćene čak i nakon izjavljivanja žalbe i donošenja obavezujuće odluke Poverenika.

Stepen izvršenja rešenja Poverenika se poslednjih nekoliko godina vidno smanjuje i u 2018. godini je bio najniži od početka rada – oko sedamdeset odsto .

U izveštaju je zamereno što je skupština razmatrala u plenumu samo tri izveštaja Poverenika i to za 2010, 2012. i 2013. godinu, što znači da u poslednje četiri godine, izveštaji Poverenika nisu bili predmet razmatranja u Narodnoj skupštini.

Skupština je usvojila i izveštaj Zaštitnika građana u kom je navedeno da se tokom 2018. godine toj instituciji obratilo više od  devet hiljada građana, a primljeno je i oko tri hiljade četiri stotine pritužbi u kojima su ukazivali na povrede svojih prava.

Skupština je usvojila i izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije, odnosno Izveštaj za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije od 2013. do 2018. godine i akcionog plana za njeno sprovođenje koji je agencija podnela, a sa prdlogom zaključaka nadležnog skupštinskog odora.