Dr Alen Azarić je ocenio da je farmaceutska mafija danas prisutna kako u našoj zemlji tako i u svetu i koja na ljude i njihovo zdravlje gleda kao na predmete.

U više navrata je  dr Alen Azarić javno ponovio da je njegova želja i misija da ljudi shvate da svako mora da ima izbor na lečenje. Da li u Srbiji to pravo imamo i  kakva su svetska iskustva kada je reč o izboru lečenja, pitali smo dr Azarića.

Francuski lekar Bernar Debre koautor knjige „4.000 korisnih, beskorisnih i opasnih lekova “ ocenio je da je krajnji cilj vladajućeg sistema da uz pomoć farmaceutske mafije zdrave ljude pretvori u bolesne, a koji će se tretirati kao „pokvarene mašine“ i izvor profita“ On je u svojoj knjizi istakao  kako je polovina lekova na recept u zapadnoj medicini potpuno nepotrebno i neefikasno, a pet odsto medikamenata je opasno za zdravlje.