Odlukom Vlade Srbije područje vodotoka Zasavice je stavljeno pod zaštitu kao prirodno dobro od izuzetnog značaja, odnosno prve kategorije kao specijalni rezervat prirode „Zasavica“.

 U odluci Vlade Srbije je navedeno da se specijalni rezervat prirode ’Zasavica’ stavlja se pod zaštitu kako bi se očuvao prirodni vodotok Zasavice, kao osnovni ekološki faktor, gde su prisutna vodena, močvarna, livadna i šumska staništa, karakteristična za ravničarske predele.

Kako je navedeno, na području rezervata omogućen je opstanak  dve stotine osamnaest vrsta gljiva, šest stotina pedeset pet vrsta viših biljaka među kojima su krajnje ugrožene vrste, više od dve stotine pedeset vrsta fitoplanktona, sto devedeset vrsta zooplanktona i veliki broj beskičmenjaka.

Među životinjskim vrstama koje žive na tom području su velika hrastova strižibuba, panonski prelivac i uskršnji leptir, devetnaest vrst ariba, trinaest vrsta vodozemaca,  dvanaest vrsta gmizavaca, šezdeset pet vrsta sisara i sto osamdeset dve vrste ptica, među kojima su neke od najugroženijih na planeti.

Specijalni rezervat prirode „Zasavica“ nalazi se na području južne Vojvodine, odnosno severne Mačve, istočno od reke Drine i južno od Save, na teritoriji grada Sremska Mitrovica.

Na teritoriji Specijalnog rezervata zabeleženo je dvadeset devet  tipova staništa prioritetnih za zaštitu na nacionalnom nivou.

Površina rezervata je preko  hiljadu sto hektara, od čega je šezdeset dva odsto u državnom a  trideset dva odsto u privatnom vlasništvu. Vlada Srbije poverila je Zasavicu na upravljanje Pokretu gorana iz Sremske Mitrovice.