Ekonomista Branko Dragaš je izjavio da država privredi duguje preko dve koma jedne milijarde evra pa se nikako ne može govoriti o nekvom novom investicionom ciklusu u Srbiji i o punoj državnoj kasi.

Ministar finansija Siniša Mali je rekao da će ‚‚oporavljena i sada već sasvim zdrava državna kasa biti u stanju da „zavrti“ novi investicioni ciklus možda i veći od deset milijardi evra. Upitan o stanju državne kase, Mali je rekao da je ona u neuporedivo boljem stanju nego pre nekoliko godina jer ako se  pogledaju svi makroekonomski pokazatelji, i fiskalne i monetarne politike, oni su veoma dobri i poboljšavaju se iz godine u godinu, pa je stopa rasta BDP-a prošle godine bila  jedna od deset najviših u Evropi“. Ekonomistu Branka Dragaša smo pitali da li se iz državne kase, zaista može pokrenuti novi, najavljeni, investicioni ciklus.

Prema rečima ministra Siniše Malog,  svaki dinar ulaganja u infrastrukturu se vraća kao dva dinara rasta BDP-a, a plan ministarstva obuhvata „apsolutno celu Srbiju“. U tom kontekstu, Mali je najavio rekonstrukciju svih lokalnih i regionalnih puteva, potpunu rekonstrukciju železničke infrastrukture, izgradnju nacionalnog stadiona, dve linije metroa i drugo. On je rekao i da ukoliko se pametno sklope sve investicije i način njihovog finansiranja, i ukoliko projekti budu završeni na vreme, stopa rasta BDP-a bi mogla da bude „mnogo veća“ od četiri odsto.