Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je obišao, povodom Dana građevinara u Srbiji, gradilište na Novom Beogradu gde je zaposlenima podelio smernice za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je obišao povodom Dana građevinara u Srbiji, gradilište na Novom Beogradu gde je zaposlenima podelio smernice za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama. Ministar Đorđević je tom prilikom razgovarao sa građevinarima, kao i sa odgovornim rukovodiocem gradilišta, i istakao da će Inspektorat rada vršiti intenzivnije inspekcijske nadzore u narednom periodu kako bi se svim zaposlenima pružila podrška pri ostvarivanju prava radnika.

Obilasku gradilišta prisustvovali su i direktor Inspektorata za rad Stevan Đurović, v.d. direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Marina Furtula i sekretar Socijalno-ekonomskog saveta Dušan Petrović.