Član Glavnog odbora Demokratske stranke Miroslav Vasin je ocenio da u srpsku privredu mahom ulažu oni strani investitori koji u državnim subvencijama vide svoju sopstvenu korist .

Na pitanje kako unaprediti srpsku ekonomiju, kanadska poslovna žena  našeg porekla, Rebeka Mekdonald, je rekla da treba odvojiti pre svega ekonomiju od politike, izgraditi jake pravne institucije i pravosudni sistem i obezbediti da zakoni i pravila igre važe za sve.Takođe treba dosledno primenjivati i pravilo da „ne može neko da pozove nekoga ko će okrenuti važan telefon  kako bi mu se nešto ‚‚sredilo‚‚. Ona do sada nije ulagala u našu privredu niti ,kako je rekla, ima nameru pod ovakvim uslovima. Koliko navedenim postupcima i poslovnom klimom ustvari odvraćamo strane investitore od Srbije, pitali smo člana Glavnog odbora Demokratske stranke Miroslava Vasina.

Rebeka Mekdonald, koja važi za najbogatiju Srpkinju u Kanadi je ocenila da dokle god neko mora da bude politički povezan da bi bio u nekom biznisu, to nikako ne može biti zdrava ekonomija. Njena firma  Džast enerdži grup ( Just Energy Group) zapošljava oko tri hiljade  ljudi, ima godišnji obrt oko tri milijarde američkih dolara i listirana je na njujorškoj i drugim  berzama.