Republička direkcija za robne rezerve izvršiće naturalnu razmenu semenske pšenice za merkantilnu

0
145

Na osnovu Zaključka Vlade Srbije, Republička direkcija za robne rezerve izvršiće naturalnu razmenu do osamnaest hiljada četiri stotine dvadeset tri tone semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2019. i 2020. godine sa fizičkim licima -nosiocima aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Razmena će se obaviti sa ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkim zadrugama i ostalim pravnim licima.

Za jedan kilogram semenske pšenice izvršiće se razmena za jedan koma osam  kilograma merkantilne pšenice roda 2019. godine, odnosno za jedan kilogram semenske pšenice izvršiće se razmena za jedan koma osam kilograma merkantilne pšenice roda 2020. godine.

Maksimalna količina koja se odobrava u razmenu jednom fizičkom licu – nosiocu aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva je do dvadeset tona semenske pšenice. Ovlašćenom skladištaru Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima količina semenske pšenice koja se odobrava u razmenu, određivaće se na osnovu raspoloživih i navedenih količina u podnetim zahtevima.

Vlada Srbije je donela i Zaključak na osnovu koga je saglasna da Republička direkcija za robne rezerve sa primarnim proizvođačima izvrši naturalnu razmenu do sedamnaest hiljada tona merkantilnog kukuruza roda 2018. godine za tovnu junad. Paritet u naturalnoj razmeni je  sedamnaest kilograma merkantilnog kukuruza za jedan kilogram tovne junadi.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here