Farmeri mogu da se prijavljuju za razmenu merkantilnog kukuruza za utovljenu junad prema objavljenom pozivu, iako se u Ministarstvu poljoprivrede razmatraju poslednji predlozi Proizvodne grupe proizvođača tovnih rasa goveda.

Farmeri mogu da se prijavljuju za razmenu merkantilnog kukuruza za utovljenu junad prema objavljenom pozivu, iako se u Ministarstvu poljoprivrede razmatraju poslednji predlozi Proizvodne grupe proizvođača tovnih rasa goveda.Predlozi su potekli od Udruženja „Agroprofit” iz Novog Sada, kako bi model razmene bio što jednostavniji i lako ostvarljiv. Ministarstvo poljoprivrede ovu razmenu smatra bitnom za ublažavanje zastoja u prodaji junadi. Broj utovljenih grla je porastao otkada Vlada Srbije podstiče kupovinu tovnih rasa i isplaćuje premije od petnaest hiljada dinara za utovljenu junad, pa naši farmeri imaju tri puta više junadi u ponudi od domaćih potreba.

Potpunih podataka o broju junadi pripremljenih za klanice nema. Zna se jedino da Proizodna grupa ima za isporuku oko tri hiljade grla na teritoriji cele Srbije. Zahtev stočara da se za preuzimanje junadi odredi najmanje pet klanica je prihvaćen, pa će ova grla u kratkom roku stići i do klaničara.

Prema navodima portala Agro Servis plus, više potrebnih overa dokumenata predviđenih za prijavu stočara je ukinuto, a očekuje se i produženje roka za prijavljivanje i mogućnost da se ovaj posao obavi i u Novom Sadu, gde postoji služba Državnih robnih rezervi.

U Udruženju „Agroprofit” su istakli da je Ministarstvo poljoprivrede pokazalo koliko je ekonomski važna ova razmena, o kojoj se raspravlja i odlučuje još od 16. maja. Udruženje je dobilo pismenu saglasnost od klanica – DOO Turković, DOO Kosanović i Alf promet DOO da će o svom trošku preuzimati junad od farmera, što je solidna ušteda. Za razliku od uslova objavljenih u prvom junskom pozivu sada je utvrđeno da najniža težina junadi bude najmanje četiri stotine kg, dok najveća težina nije ograničena, što je bitno zbog neplanirane dužine tova.

Poseban servis Udruženja pruža podršku stočarima koji će prema svom izboru birati klanicu za predaju junadi, dok će Državne robne rezerve za razmenu nuditi kukuruz najbliži farmama.