U opštoj bolnici „Đorđe Joanović“ održana je konferencija za medije na kojoj je direktor bolnice dr Ivana Tešić govorila o akreditacionom postupku kroz koji je bolnica prošla maja ove godine. Zrenjaninska bolnica je dobila rešenje o akreditaciji na maksimalnih 7 godina.

Akreditacijska poseta spoljašnjih ocenjivača je u opštoj bolnici „Đorđe Joanović“ trajala od 19. do 23. maja ove godine, a tom prilikom ocenjivan je kvalitet rada zdravstvene ustanove na osnovu primene optimalnog nivoa utvrđenih standarda rada zdravstvene ustanove u određenoj grani medicine. Rad spoljašnjih ocenjivača sastojao se iz pregleda dokumentacije, razgovora sa timovima i obilaska službi, razgovora sa pacijentima, zaposlenima i predstavnicima partnera bolnice, a rešenje o akreditaciji za 20 oblasti izdato je na maksimalni period od 7 godina, odnosno do 2026. godine

Ciljevi akreditacionog postupka zdravstvenih ustanova su:standardizacija svih postupaka u radu ustanove, viši stepen organizovanosti, uvođenje visokog nivoa u pružanju zdravstvenih usluga i postizanje maksimalne racionalizacije u korišćenju svih raspoloživih resursa poštujući principe bezbednosti pacijenata, dobre kliničke prakse i realnih finansijskih okvira.