Narodni poslanici Srpske radikalne stranke su predali novi Predlog zakona o izvršnom postupku i obezbeđenju sa više od sto hiljada potpisa podrške građana Srbije.

Zamenik predsednika Stranke, Aleksandar Šešelj na konferenciji za novinare je tim povodom rekao.

Aleksandar Šešelj je dodao da je puno takvih primera, o kojima su radikali vrlo često govorili. Prema rečima Šešelja, sada je prilika da se vidi da li će vlast u Srbiji da se ogluši na ovaj apel, pre svega građana koji su potpisali ovu peticiju, a onda i srpskih radikala.