Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan je razgovarao sa direktorkom UNICEF-a u Srbiji Ređinom De Domenicis o saradnji Ministarstva sa ovim fondom Ujedinjenih nacija.

Trivan je ukazao na važnost delovanja UNICEF-a  u oblasti životne sredine  i  naglasio da su u borbi za očuvanje Planete i zdrave životne sredine od najvećeg značaja pomoć i saradnja koju podstiču i razvijaju međunarodne organizacije. Istakao je aktivnu i posvećenu ulogu Srbije u pokretanju inicijativa i razvijanju međunarodne saradnje u oblasti zaštite životne sredine, posebno ukazavši na važnost saradnje Srbije sa UN i njenim organizacijama, fondovima i programima.

Upoznajući sagovornicu sa rezultatima rada i planiranim aktivnostima Ministarstva, Trivan je rekao da je stanje i kvalitet životne sredine od izuzetne važnosti za sve građane a posebno za decu i buduće generacije jer je ta kategorija najosetljiviji deo populacije. Saradnja sa UNICEF-om je dragocena u  zajedničkom  kreiranju praktičnih rešenja za unapređenje ekoloških standarda kako bi deci osigurali zdravu i bezbednu životnu.

U razgovoru je dogovoreno je da će se dalje jačati partnerstvo između Ministarstva zaštite životne sredine i UNICEF-a, sa fokusom na  zajedničkom  kreiranju rešenja za nove izazove, poput klimatskih promena. Predloženo  je da UNICEF u saradnji sa Ministarstvom uradi studiju analize  uticaja klimatskih promena na decu i mlade koja će predložiti konkretne preporuke za delovanje.