Sadnice drvoreda kod Lučnog mosta u Mesnoj zajednici Dositej Obradović zbog izmuljavanja Begeja morale su biti utrapljene do jesenje sadnje.

Predsednik izvršnog odbora ekološkog pokreta „Panonska zora’’ Vukoman Maksimović, pričao je o samom početku projekta izgradnje staze i drvoreda u Mesnoj zajednici Dositej Obradović, a od Zmaj Jovine ulice do OŠ: „Drugi Oktobar’’. Staza je izgrađena u okviru projekta „Zajednici zajedno’’, 2016. godine.

Drvored je dopunjavan zbog lomljenja , vađenja sadnica kao i zbog suša u protekle dve godine. Kada su ove godine počeli radovi na izgradnji pristana oni su doveli do toga da drvored sa te lokacije bude uklonjen.

Trideset godina postojanja pokret je obeležio 2017. godine kada je izdata i monografija.