Tokom trajanja sajmova LORIST, na poligonu JP ”Vojvodinašume” je uništeno više od sto kilometara ribarske mreže i drugih ribarskih alata koji su zaplenjeni prilikom nedozvoljenog i protivzakonitog korišćenja.

Tom prilikom, najuspešniji radnici JP ”Vojvodinašume” su i nagrađeni Direktor JP ”Vojvodinašume“ Roland Kokai je čestitao najuspešnijim ribočuvarima, Milenku Vujatoviću iz Šumskog gazdinstva Sombor i Radiši Nešiću iz Šumske uprave Apatin.

U okviru godišnjih kvota za praćenje rada ribočuvarske službe JP ”Vojvodinašume“, donete su mesečne i godišnje kvote za svaki ogranak pojedinačno, čime je moguće pratiti izvršenje i učinak ribočuvarske službe u ogranku preduzeća.

Analiza o rezultatima rada ribočuvarske službe ukazuje da su donete godišnje kvote o praćenju rada ribočuvarske službe unapredile rezultate rada ribočuvarske službe. Broj zaplenjenih mreža, dužina zaplenjenih mreža, kao i drugog nedozvoljenog ribarskog alata u periodu od 2015. do 2019. prosečno je godišnje ispunjavan u rasponu od sto deset do sto trideset odsto i predstavlja veoma značajan parametar u ocenjivanju rada i prisutnosti ribočuvara na terenu.

U 2019. godini zaplenjeno je devedeset sedam hiljada metara mreža, više od tri hiljade sedam stotina bubnjeva, senkera i drugog nedozvoljenog ribarskog alata.

U periodu 2015-2019. godine podnesena je tri stotine jedna prekršajna prijava za nezakonit ribolov, a od tog broja rešeno je osamdeset devet prijava ili svega trideset tri odsto.