U dnevnoj bolnici Psihijatrijskog odeljenja obeležen je Svetski dan mentalnog zdravlja. Ovogodišnji slogan je „Zajedno o prevenciji samoubistva’’. U obeležavanju ovog dana učestvovali su pacijenti i zaposleni na ovom odeljenju

10. oktobar koji se tradicionalno obeležava kao Svetski dan mentalnog zdravlja obeležen je u dnevnoj bolnici Psihijatrijskog odeljenja opšte bolnice „Đorđe Joanović’’. Ovo je dan koji je veoma značajan, jer je jako bitno da svaki čovek bez obzira na svoje trenutne životne aktivnosti i okolnosti treba da se zapita da li je nešto uradio po pitanju svog mentalnog zdravlja kako bi ga sačuvao. Dnevna bolnica je polihosppitalni tretman za lečenje, resocijalizaciju i rehabilitaciju pacijenata koji imaju psihičke smetnje.

Pacijent ove dnevne bolnice je istakao da je već nekoliko puta boravio tu kao i da mu je ona značajno pomogla.

Što se tiče podataka za našu bolnicu, situacija je poražavajuća. Tokom prošle godine obavljeno je 13.712 pregleda od tog broja bilo je 182 pokušaja suicida. Najčešći su pokušaji trovanje pesticidima, lekovima, alkoholom, kombinacijom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Izvršenje je najveće putem vešanja i upotrebom vatrenog oružja.