Ministar Trivan otvorio konferenciju “Građani pokreću grad budućnosti“

0
100

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan je otvorio konferenciju “Građani pokreću grad budućnosti“, na kojoj su predstavljene najbolje prakse i rešenja za razvoj klimatski pametnih gradova širom Evrope.

Trivan je tom prilikom govorio o aktivnostima koje je Srbija preduzela na smanjenju štetnih emisija i stvaranju klimatski otpornih urbanih zajednica. On je naveo da Ministarstvo radi na uspostavljanju institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira u borbi protiv klimatskih promena, što podrazumeva usvajanje Nacrta zakona o klimatskim promenama, koji će služiti kao osnova za podsticaj mnogih aktivnosti.

Takođe, kako je dodao Trivan,  pripremljen je i Nacrt strategije klimatskih promena sa Akcionim planom, gde će biti utvrđen pravac niskougljeničnog razvoja i put ka smanjenju emisija sa efektom staklene bašte, kroz niz konkretnih mera ublažavanja. Pored toga, u okviru revizije Nacionalno utvrđenih doprinosa, Srbija će detaljno razraditi i aspekt prilagođavanja ključnih privrednih sektora očekivanim promenama klime, prvenstveno u poljoprivredi, upravljanju vodama, šumama, ali i prirodnim resursima i zaštiti zdravlja stanovništva.

Stalna predstavnica UNDP u Srbiji Fransin Pikap je podvukla da gradovi imaju ključnu ulogu u borbi protiv klimatskih promena, uz napomenu da danas u njima živi više od polovine svetske populacije, a dve trećine će živeti do kraja 2050. godine. Takođe, gradovi proizvode više od sedamdeset odsto gasova sa efektom staklene bašte na svetskom nivou i troše osamdeset odsto ukupno proizvedene energije.

U okviru ovog događaja održane su i radionice na temu otvorenih podataka i alternativnog načina finansiranja projekata. Projekat sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine i UNDP, uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here