Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan je izjavio da se očekuju izmene Zakona o zaštiti prirode kojima će biti zabranjena izgradnja mini hidrocentrala u zaštićenim dobrima.

On je rekao da oni koji su dobili dozvole za izgradnju mini hidrocentrala, manje-više su dobili dozvole koje su legalne i legitimne, zato što zakon dozvoljava, ali izgrađene elektrane u zaštićenim dobrima niko neće rušiti, jer pravna država ne može da se kreće unazad, već unapred. Trivan je  dodao da najavljenim izmenama postojećih propisa u toj oblasti niko neće biti oštećen.

Trivan je je dodao i da je po pitanju izgradnje mini hidroelektrana sada postignut konsenzus svih zainteresovanih strana.