Profesor Fakulteta muzičke umetnosti Tatjana Olujić je izjavila da se na izradi Strategije razvoja kulture mora raditi godinama i da se rezultati ne mogu odmah očekivati.

Nosioci organizacije muzičkih aktivnosti u gradovima Srbije, pored nekoliko specijalizovanih ustanova, većinom su muzičke škole, organizacije civilnog društva, kao i  polivalentni centri za kulturu. U Nacrtu razvoja kulture do 2029.g., je navedeno da je infrastruktura u muzičko-scenskoj oblasti u našoj zemlji uglavnom u nezavidnom stanju. Profesora Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu Tatjanu Olujić smo zamolili da odgovori na pitanje da li bi usvajanje Strategije pomoglo rešavanju problema koji su prisutni u srpskoj kulturi pa i u muzičkom stvaralaštvu.

U Strategiji razvoja kulture je istaknuto da hiperprodukcija muzičkih manifestacija najrazličitijeg profila pokušava da zameni osiromašeni koncertni život, za sada vezan pretežno za tri najveća grada u zemlji-Beograd,Novi Sad i Niš. Organizatori festivala u Srbiji prinuđeni su i da se prilagođavaju konkursima, pa je teško planirati gostovanja eminentnih inostranih umetnika i ansambala, čiji je raspored koncertnih nastupa popunjen godinama unapred.