U Kristalnoj dvorani održana je konferencija na kojoj su predstavnici Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu izvršili stučnu analizu kompletnih testova koje su vršili pre dve nedelje u Zrenjaninu.

25 najboljih perspektivnih sportista u našem gradu testirano je sa ciljem dijagnostikovanja njihove treniranosti. Tim povodom je održana konferencija na kojoj su predstavnici Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu izvršili stručnu analizu kompletnih testova.

Pomoćnik gradonačelnika Simo Salapura rekao je da grad ima dobru saradnju sa Pokrajinskim zavodom za sport i medicinu a objasnio je i na koji način je grad unapredio uslove za bavljenje sportom.

Zavod je Zakonom o sportu imenovan za instituciju koja obavlja kontrolu treniranosti vrhunskih sportista, bez čega se danas ne može zamisliti savremeni trenažni proces.