Predlog zakona o funkcionerskoj kampanji

0
62

Direktori javnih preduzeća biće razrešeni funkcije ako koriste resurse svojih preduzeća za promovisanje političkih stranaka i subjekata, kao i zbog drugih oblika takozvane „funkcionerske kampanje”.

Kako je navedeno u predlogu izmena Zakona o javnim preduzećima, koji je pre nekoliko dana stigao u Skupštinu Srbije, pod promocijom političkih stranaka i subjekata posebno se podrazumeva korišćenje službenih prostorija, vozila i inventara javnog preduzeća bez naknade.

Direktor će takođe biti smenjen ako u radno vreme obavlja aktivnosti vezane za promociju političkih stranaka i subjekata, kao i za izbornu kampanju.Isto bi se dogodilo ako direktor vrši pritisak na zaposlene i lica angažovana po drugom osnovu u javnom preduzeću u vezi sa podrškom političkim subjektima ili kandidatima na izborima.

Takođe će biti razrešen i ako mu je bilo poznato da zaposleni ili angažovani po drugom osnovu u javnom preduzeću koristi resurse javnog preduzeća za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata ili vrši pritisak na druge zaposlene i radno angažovane u vezi sa podrškom političkim subjektima ili kandidatima na izborima, a nije preduzeo radnje za koje je nadležan da to spreči.

Odgovorno lice,prema predlogu, kazniće se sa  pedeset hiljada do sto pedeset hiljada dinara ako koristi resurse javnog preduzeća ili mu je bilo poznato da se koriste, a ne preduzme radnje za koje je nadležan da to spreči.

Kako je navedeno iz obrazloženja predloga, izmene zakona donose se u sklopu sprovođenja preporuka OEBS-a i ODIHR-a za unapređenje izbornog procesa u Srbiji.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here