Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je istakao da je aktivno zapošljavanje mladih, odnosno kreiranje boljih uslova i prilika za njihovo zapošljavanje, među glavnim prioritetima tog ministarstva.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je istakao da je aktivno zapošljavanje mladih, odnosno kreiranje boljih uslova i prilika za njihovo zapošljavanje, među glavnim prioritetima tog ministarstva. Đorđević je, na panel diskusiji „Samit mladih 2019“ gde je govorio na temu „Kako poboljšati položaj mladih na tržištu rada“, naglasio da se kroz aktivnosti koje realizuje Ministarstvo, mladima daje poseban značaj, jer je njihova uloga za društvo u celini izuzetna i presudna. Kako je naveo, mladi predstavljaju budućnost svake zemlje i da bismo kao država napredovali u svakom pogledu, neophodno je da se stvore bolji uslovi za njihov život i rad. Kako je istakao, jedan od velikih izazova sa kojima se kao država suočavamo jesu i ekonomske migracije mladih i zato je osnovan Koordinacioni tim za praćenje tokova migracija, kako bi se mladi zadržali u svojoj zemlji, vratili oni koji su već otišli, ali i privukli strani državljani.

Ministar Đorđević je napomenuo da veliku ulogu u zapošljavanju građana ima Nacionalna služba za zapošljavanje koja u narednom periodu mora da unapredi svoj sistem rada.

Zaposleni u Nacionalnoj službi moraju da budu u neposrednom kontaktu sa poslodavcima kako bi bili upućeni u potrebe tržišta rada i dodao je da u narednih godinu dana očekuje daleko bolje rezultate, kada je u pitanju zapošljavanje mladih.