Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je učestvovao na okruglom stolu u organizaciji Socijalno-ekonomskog saveta Grada Beograda na temu „Unapređenje rada SES-a u lokalnim samoupravama“.

Đorđević je tom prilikom istakao da je rad lokalnih saveta od izuzetnog značaja za ukupne rezultate Republičkog SES-a, kao i za celu državu.

Prema rečima ministra Đorđevića, potrebno je približiti građanima ulogu Socijalno-ekonomskog saveta u državi, odnosno ono na čemu se konkretno zasniva njegov rad.