Popis stanovništva od 1. do 30. aprila 2021. godine

0
129

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova koji će se sprovoditi od 1. do 30. aprila  2021. godine biće prvi popis u Srbiji koji će biti urađen uz pomoć računara, a ne kao dosad popunjavanjem papirnih upitnika.

U odnosu na prethodni popis 2011.g., kada je terensko prikupljanje podataka trajalo petnaest dana, Popis 2021. predviđeno je da traje trideset dana. Ovo je navedeno u predlogu zakona o popisu koji je ušao u skupštinsku proceduru.

Osnovni razlozi za duži period popisivanja jesu upravo  izmene u načinu prikupljanja podataka. Naime, za razliku od Popisa 2011, kada su popunjavani papirni upitnici, predviđeno je da se u Popisu 2021. podaci prikupljaju pomoću laptopova i da se za taj posao angažuje oko petnaest hiljada popisivača koji poseduju osnovna znanja iz oblasti rada na računaru.

Prema predračunu Republičkog zavoda za statistiku, za finansiranje svih popisnih poslova neophodno je, od 2019. do 2022. godine, obezbediti ukupno dvadeset devet koma tri  miliona evra, od toga  petnaest koma jedan million iz budžeta Srbije, a ostalo iz fondova Evropske komisije.

Popisom se obuhvataju državljani Srbije sa prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Srbiji, bez obzira na to da li su u vreme sprovođenja Popisa prisutni u svom mestu stanovanja ili privremeno borave u drugom mestu u Srbiji ili u inostranstvu.

Popisom se obuhvataju i stalno nastanjeni stranci, stranci kojima je odobren privremeni boravak u Srbiji i druga lica koja u vreme sprovođenja Popisa borave na teritoriji Srbije, odnosno stranci koji u momentu popisa iz različitih razloga najmanje godinu dana borave u Srbiji ili borave kraće ali s namerom da ostanu najmanje godinu dana , npr. tražioci azila, migranti u potrebi bez utvrđenog statusa i druga lica.

Srbija sprovodi popise od 1834. godine. U period između dva svetska rata sprovedena su samo dva popisa stanovništva, i to 1921. i 1931. godine.

Nakon Drugog svetskog rata, zbog potrebe da se u što kraćem roku prikupe podaci o štetama nastalim usled ratnih razaranja, 1948. godine izvršen je tzv. „skraćeni” popis, a već 1953.g. i prvi kompletan posleratni popis stanovništva.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here