U multimedijalnoj sali gradske kuće u okviru programa „Povremeni porodični smeštaj“ održana je obuka namenjena stručnim saradnicima Centra za socijalni rad. Obuku su održali predstavnici Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad.

Obuku stručnim saradnicima Centara za socijalni rad sa teritorije našeg okruga, u okviru programa „Povremeni porodični smeštaj“ održali su predstavnici Centra za porodični smeštaj i usvojenje iz Novog Sada, koji su istakli da ovaj centar zajedno sa UNICEFom  tokom 2019. godine realizuje program „Razvoj hraniteljstva u AP Vojvodini“ te da u sklopu ovog projekta promoviše povremeni porodični smeštaj kao preventivnu uslugu za porodice dece sa smetnjama u razvoju. Obuke su do sada realizovane u Novom Sadu, Subotici, Apatinu, Bačkoj Topoli i Bačkoj Palanci. Prema Konvenciji UN o pravima deteta dete sa fizičkim ili mentalnim smetnjama treba da uživa pun i kvalitetan život u uslovima koji obezbeđuju dostojanstvo, unapređuju samopouzdanje i olakšavaju njegovo aktivno učešće u zajednici i upravo to je cilj povremenog porodičnog smeštaja. Ova usluga je u Srbiji tek u povoju i realizuje se tek četiri godine.

Savremene tendencije razvoja socijalne zaštite u našoj zemlji posebnu pažnju poklanjaju porodici, očuvanju njene celovitosti, prevenciji izdvajanja dece iz porodice pa je sve to doprinelo razvoju usluge povremenog  porodičnog smeštaja, koji pruža podršku najpre biološkoj porodici deteta sa smetnjom u razvoju jer povremenim smeštanjem deteta u hraniteljsku porodicu sprečava iscrpljivanje roditelja, socijalnu izolaciju, nebrigu roditelja o sopstvenom zdravlju i prevenira izdvajanje deteta iz porodice. Ova usluga treba da pomogne detetu odnosno mladoj osobi sa smetnjama u razvoju da proširi svoju socijalnu mrežu, da učestvuje u planiranju i ostvarivanju ove usluge, a biološkim roditeljima da se više posvete sebi, svom zdravlju i ostalim članovima porodice, da se radno angažuju i oslobode stresa koji je viši nego u drugim porodicama.