Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, u gradskoj kući upriličen je prijem za predstavnike organizacija koje okupljaju ova lica. Tokom sastanka najavljeno je osnivanje kancelarije za osobe sa invaliditetom.

Njih su ugostili zamenik gradonačelnika Saša Santovac, pomoćnici gradonačelnika Simo Salapura i Duško Radišić i načelnik  Odeljenja za društvene delatnosti  Jelena Dragić. Predstavnici organizacija govorili su o tome koji su najveći problem sa kojima se susreću , koji problemi su do sada dobro rešeni, a koji još čekaju na rešavanje. Bilo je reči i o iskustvima drugih mesta kada su u pitanju pojedini problemi pa je tako pomenuto osnivanje Kancelarije za osobe sa invaliditetom u Vršcu. Ista ideja mogla bi, prema najavama gradskih čelnika kojima se ideja dopala, da zaživi i u našem gradu.

Zamenik gradonačelnika Zrenjanina Saša Santovac rekao je da bi otvaranje ovakve kancelarije omogućilo osobama sa invaliditetom da direktno ukazuju na svoje probleme, a kancelarija bi dalje sa javnim preduzećima, javnim ustanovama učestvovala u rešavanju tih problema te je najavio novi sastanak sa ovim organizacijama a u cilju realizacije ove ideje. Kao najveće probleme sa kojima se njihovi članovi susreću predstavnici su nabrojali otežano kretanje po gradu, nepovoljnu infrastrukturu kada su u pitanju ulazi u pojedine objekte, ali i teško finansiranje koje jedva pokriva kiriju i tekuće troškove.

Nenad Vukeljić, predsednik Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih, je rekao da je saradnja sa lokalnom samoupravom dobra i da se nalaze modeli po kojima bi mogli da se reše pojedini problemi, ali i da će problema uvek biti, od kojih su za slepa i slabovida lica najveći oni koji se tiču bezbednog kretanja po gradu.

Nenad Krbavac, predsednik Udruženja paraplegičara Banata, rekao je da je želja svih organizacija da se u narednom periodu unaprede svi aspekti njihovog funkcionisanja i da se reše gorući problemi, koji do sada nisu rešeni ili čije je rešavanje bilo neadekvatno.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se od 1992. godine kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog datuma sa ciljem da se osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu, kao i da se skrene pažnja na velike probleme sa kojima se oni susreću kao što su siromaštvo, nezaposlenost i isključenost iz društva. Ove godine Međunarodni dan osoba sa invalideitetom obeležava se pod sloganom „Pristupačna budućnost“.