,,Akademac vizija ili igra je knjiga“ prof dr Srđana Lalića , prodekana za ljudskei materijalne resurse , može poslužiti kao uputvstvo mladim ljudima da razmisle kojim putem žele ići i kakav život živjeti.

To je, kako je rečeno na promociji, priča o studentu koji se nakon pauze vraća školovanju i predstavlja poruku da nikad nije kasno za pokajanje i vraćanje vjere u sebe.