U Multimedijalnoj sali gradske kuće održana je konferencija pod nazivom “Korak dalje” kojom je obeležen Međunarodni dan ljudskih prava i kraj kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”.

U Multimedijalnoj sali gradske kuće, u organizaciji grada Zrenjanina, održana je konferencija pod nazivom “Korak dalje”, koja je za temu imala zaštitu i osnaživanje žena žrtava nasilja, ka oi rodno osetljivih i marginalizovanih grupa koje trpe nasilje. Konferenciji su prisustvovale koordinator Radne grupe za prevenciju i sprečavanje nasilja grada Zrenjanina Ljiljana Lazarević, zamenik predsednika skupštine grada Ljuba Travica, direktor zrenjaninske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Tatjana Mijatović, generalni sekretar Sportskog saveza grada Zrenjanina Vukosava Đapić Atanacković i načelnik odeljenja za ljudske resurse i pravne poslove Gradske uprave Đina Darijević. Govoreći o Međunarodnom danu ljudskih prava zamenik predsednika skupštine grada Ljuba Travica je rekla da je Srbija ratfikovala set dokumenata o najvišim standardima u oblasti ljudskih prava, uključujući i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima te da nas to obavezuje da otklanjamo sve prepreke na putu pune primene standarda ljudskih prava.

Pored strategije i zakona o ravnopravnosti polova, kako je istakla Travica, postoje i obaveze koje proističu iz ratifikovanih međunarodnih ugovora i konvencija. Pored toga i ustav, kao najviši pravni akt naše zemlje, predviđa obavezu stvaranja jednakih mogućnosti za sve građane i građanke te ta odredba predstavlja okvir unutar kog i zakonodavna i izvršna vlast imaju obavezu na usvajanje različitih mera u cilju njenog ostvarivanja.