Ratni vojni invalid Slavica Popadić je ocenila da su socijalne karte za vojne invalide i učesnike ratova potrebne jer se ova kategorija i dalje nalazi na marginama našeg društva.

Učesnici ratova devedesetih godina sa područja pojedinih gradova i opština su svojevremeno mogli da se prijave za izradu socijalne karte. Kako je tada istaknuto, izrada socijalnih karata omogućila bi da se utvrde ekonomski status porodica učesnika ratova i njihove prioritetne potrebe u odnosu na njihov socijalni ili zdravstveni status. Da li su socijalne karte izrađene i kakva je situacija danas kada se govori o socijalno-ekonomskom statusu učesnika ratova?

Ministar za rad,boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je inače  svojevremeno najavljivao uvođеnjе socijalnih karata ‚‚kako bi se borcima i invalidima omogućilo da lakšе i bеz komplikovanе administracijе, dođe do svojih prava.

Borci ratova devedesetih godina iz Niša ispunjavali su prošle godine upitnike za izradu socijalnih karata, a za taj posao je iz gradskog budžeta izdvojeno skoro četiri koma pet miliona dinara. Dok su u udruženjima tvrdili da je taj novac bačen, predstavnici lokalne vlasti su tvrdili da je analiza poslužila da se napravi uvid koliko je boraca sa socijalnim potrebama.