Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je formirao radnu grupu koju sačinjavaju predstavnici Uprave za poljoprivredno zemljište i Republičkog geodetskog zavoda, a koja će kroz komasaciju kao jednu od najvažnijih mera ruralnog razvoja poboljšati uslove života i rada na selu. Na taj način će se kako je saopšteno, sprečavati odlazak stanovništva iz ruralnih područja, saopštio je njegov kabinet.

Radna grupa ima zadatak da izradi novi zakon koji će omogućiti efikasnije korišćenje poljoprivrednog zemljišta, da poveća obim poljoprivrednog zemljišta za proizvodnju hrane, unapredi upravljanje poljoprivrednim i šumskim zemljištem kao ograničenim dobrima od opšteg interesa.Grupa će imati zadatak da uredi imovinsko-pravne odnose, unapredi zaštitu prirode i životne sredine, kao i da unapredi građevinska područja u ruralnim oblastima.

Кomasacija na način kako je Ministarstvo vidi da treba da bude uređena, da omogućava bržu i jeftiniju izgradnju nedostajuće infrastrukture u ruralnim područjima, od izgradnje sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje do mreže atarskih i lokalnih puteva. Pored toga ona treba da uredi i uređenje vodotokova, pa sve do rešavanja problema i potreba konkretnih seoskih zajednica kao što su podizanje poljozaštitnih pojaseva, proširenje groblja, elektrifikacije polja, vodosnabdevanja. Zakonom će se tradicionalni koncept komasacije zameniti novim pristupom koji koristi najnovije tehnologije i primenjuje principe digitalizacije, efikasnosti, transparentnosti i kontinuiranog praćenja i izveštavanja. Novi koncept će se oslanjati na razvoj digitalizacije u državnoj upravi i koristiti sve moguće resurse za digitalnu razmenu podataka iz svih raspoloživih izvora i između svih institucija koje učestvuju u procesu komasacije.Tako bi se cela procedura učinila bržom i efikasnijom.

Istaknuto je da sada nema dovoljno stručnog kadra koji sprovodi postupak komasacije koji će ubuduće biti centralizavan uz korišćenje modernih geografsko-informacionih sistema i omogućiće znatno lakše praćenje sprovođenja procedura komasacije i na lokalnom i na državnom nivou. Republički geodetski zavod će korišćenjem platformi poput geoportala Geosrbija.rs i elektronskog šaltera omogućiti znatno efikasniju komunikaciju među telima zaduženim za sprovođenje i nadzor procesa komasacije, kao i dostupnosti svih informacija od javnog značaja svim vlasnicima zemljišta i drugim učesnicima u postupku komasacije.