Na sednici Upravnog odbora Udruženja  „Agroprofit”, je predloženo Ministarstvu poljoprivrede i Državnim robnim rezervama da se objavi novi poziv za razmenu junadi za kukuruz.

Ovo Udruženje je izuzetno zadovoljno načinom na koji je intervenisala država, jer je među sto devet gazdinstava koja su ostvarila razmenu, više od osamdeset odsto stočara koji su članovi Grupe. Saradnja sa Ministarstvom poljoprivrede i Državnim robnim rezervama bila je potpuna, dok su neke druge službe, kao i pojedini farmeri, načinili propuste u prijavljivanju i obradi podataka, pa je dvadeset devet stočara ostalo izvan spiska za preuzimanje kukuruza.

Udruženje predlaže da se u novi krug uključi deset hiljada tona merkantilnog kukuruza, u paritetu sedamnaest kg zrna za jedan kg žive junadi. S obzirom da ovaj novi krug nije blagovremeno planiran, Udruženje predlaže da se napravi razlika u pravima stočara za ponudu junadi. Kao moguće rešenje Udruženje predlaže da gazdinstva koja nisu do sada učestvovala u deobi zrna  imaju pravo da ponude deset tona junadi, gazdinstva koja su jednom učestvovala polovinu od ovog iznosa, a oni farmeri koji su dva puta ostvarili razmenu mogli bi da računaju na četrvtinu od maksimalnog iznosa koji se odobrava po gazdinstvu.

Udruženje „Agroprofit” je evidentiralo zahteve za obnavljanje razmene od svojih kolektivnih članova – udruženja iz Kovina, Sremske Mitrovice, Sanada, Ečke, Banatskog Novog Sela i još nekih mesta. Prema interesovanju farmera, kako je procenjeno, u novom krugu za razmenu može se očekivati oko sto prijava, pa je navedenih deset hiljada tona kukuruza za razmenu po svemu realan predlog.

Klanice iz Divaca i Sjenice, sa kojima Udruženje ima potpisan sporazum o besplatnom prevozu i obračunu težine bez kala, su ispoštovale dogovor. Kod preuzimanje kukuruza stočari su imali jedino primedbu na vlasnika silosa u Vojvoda Stepi.