Predsednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović je ocenio da bi promene Zakona o referendumu mogle biti opasne zbog najavljenog konačnog rešenja problema Kosova i Metohije od strane aktuelne vlasti.

Prema pojedinim tumačenjima vlast će u budućnosti, sa promenjenim Zakonom o referendumu, uz ogromnu većinu u Narodnoj skupštini, i sa minornom podrškom u građanstvu, moći da menja, čak i izbriše, ključne elemente Ustava. Predsednika Srpskog pokreta Dveri Boška Obradovića smo pitali kakav je stav Dveri povodom izmena Zakona o referendumu.

Deo domaće javnosti smatra da je ukidanje praga izlaznosti od pedeset odsto plus jedan za donošenje odluke na referendumu predstavlja otvaranje puta za lakše donošenje političkih odluka, najpre oko priznanja Kosova, dok predlagač izmena, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, navodi da se to radi kako bi zakon bio usklađen sa članom 203 Ustava.