Projekat Različiti a isti namenjen je deci i odraslima sa ciljem edukacije i zabave a pre svega želja je da se kroz ovu emisiju iskaže multikulturalnost na teritoriji Vojvodine. Emisija promoviše kulturne i društvene sadržaje koji se neguju u specifičnoj multietničkoj sredini. Poznato je da je Srbija multietnička i multikulturalna sredina u kojoj živi, pored većinske srpske nacije, još 26 nacija i narodnosti. Oni čine otprilike sedminu stanovništva, odnosno oko milion i trista hiljada stanovnika o čemu govore podaci poslednjeg popisa stanovništva. Đaci OŠ ,,dr Jovan Cvijić’’ će upoznati gledaoce sa značajnim ličnostima, kulturom, tradicijom i običajima nacionalnih manjina koje žive na našim prostorima.