Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu je raspisao Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvu na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini.

Cilj Konkursa je unapređivanje pčelarske proizvodnje i proizvodnje meda u Pokrajini. Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do dvadeset pet miliona dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do pedeset odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije.  

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioce registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizička lica i osnivača pravnog lica mlađeg od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do šezdeset odsto od prihvatljivih troškova investicije.      

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od tri stotine hiljada dinara, odnosno tri stotine trideset hiljada dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi pedeset hiljada dinara. Sredstva će se dodeljivati za nabavku novih pčelinjih društava, nabavku opreme za pčelarstvo- košnice i kontejneri , opreme i uređaje za preradu pčelinjih proizvoda kao i za nabavku opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda.      

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu. Podnosilac prijave, ostvaruje pravo na sufinansiranje nabavke novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo ukoliko u Registru ima upisano minimum dvadeset košnica pčela ili maksimalno pet stotina košnica. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 28.02.2020.godine.