Direktorka Državnih robnih rezervi Zorica Anđelković je obavestila Udruženje stočara „Agroprofit” da će zamena kukuruza za tovnu junad biti nastavljena.

Državne robne rezerve, na predlog Ministarstva poljoprivrede, žele da nastave, odnosno da raspišu novi poziv za razmenu merkantilnog kukuruza za živu junad i to u količini od deset hiljada tona. Iz Robnih rezervi su prihvatili i raniji paritet jedan kilogram junadi za sedamnaest kilograma kukuruza. Ovaj postupak dobiće zvaničnu formu kada Vlada usvoji program rada Državnih robnih rezervi za 2020. godinu, a procedura za razmatranje je u toku i sakupljaju se saglasnosti od nadležnih ministarstava.

Od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede se očekuje da Državnim robnim rezervama uputi i službeni inicijalni predlog za ovu razmenu, sa obrazloženjem za nastanak ovog posla. Razlog je više nego ubedljiv – ima junadi, a nema kupaca.

Druge formalnosti, prema izjavi direktorke, ići će redovnim tokom, s tim što je u načelu prihvatila da oni stočari koji su dva puta razmenili junad za kukuruz ovog puta nemaju prednost, kao i klanice koje su dva puta učestvovale u preuzimanju junadi.

Trenutno u ponudi za klaničare ima oko dve hiljade petstotina do tri hiljade junadi. Od tog broja najmanje hiljadu  je u problemima zbog produženog tova. Paritet od sedamnaest kg kukuruza za jedan kg žive junetine je trenutno najbolja cena, dok je otkupna cena junadi od jedan koma šest do jedan koma osam evra pogubna za stočare.To je cena koju nude klaničari i nakupci. Mere Ministarstva poljoprivrede za ulaganje u stočarstvo su izuzetne i ne bi valjalo da se stane sa akcijama u nivelaciji tržišta, gde se najozbiljnije računa na najavljene izvoze, a trenutni spas za farmere su Robne rezerve.

Postupak u realizaciji novog Poziva za razmenu mogao bi biti okončan polovinom februara. Do tada Udruženje predlaže farmerima da ne prodaju junad u narednih petnaest dana.