U petak, 31. januara u Gradskoj narodnoj biblioteci “Žarko Zrenjanin” prikazan je film Frederika Gertena pod nazivom “Izbačeni”. Nakon projekcija organizovan je i razgovor na temu “Naše je pravo da imamo krov nad glavom”.

Najnoviji film Federika Gertena “Izbačeni” prikazan je Zrenjanincima u sali Gradske narodne biblioteke “Žarko Zrenjanin”. Interesovanje je bilo veliko i za sam film i za razgovor koji je usledio posle projekcije filma, a čija je tema bila “Naše je pravo da imamo krov nad glavom”. Film “Izbačeni” bavi se temom stanovanja. i U njemu dobijamo odgovore na pitanja Da li gradovi postaju sve više zatvoreni za svoje građane? Da li su stanovi postali deo imovine bogatih korporacija, kojom trguju i koji stoje prazni jer se iz njih izbacuju ljudi koji više ne mogu da priušte da žive tu gde su rođeni? U čijem su vlasništvu zgrade koje stoje prazne nasuprot brojnih beskućnika i onih koji su proterani sa zemljišta na kom su podignute? Na ova pitanja u filmu odgovore daju Saskia Sasen, Džozef Štiglic, Roberto Saviano i Leilani Farha, specijalni izveštač Ujedinjenih nacija koja se bavi problemom adekvatnog stanovanja ljudi širom sveta i pravom na pristojan krov nad glavom.

Gertenov film “Izbačeni” govori o korporacijama i njihovoj moći, o korupciji, o obespravljenosti slabih i o tome da vrednost svih nekretnina koje funkcionišu kao korporacijska imovina kojom se trguje iznosi 217 biliona dolara što je nekoliko puta više nego zbir bruto domaćih proizvoda svih ekonomija sveta zajedno. I kako Leilani Farha kaže nekretnine su postale valuta kojom se trguje, kao i zlatom samo što zlato ne spada pod osnovna ljudska prava, a stanovanje ipak da.