Advokat dr Veljko Delibašić je rekao da se Advokatska komora Beograda još od 2012. godine zalaže za tonsko snimanje svih suđenja što je u interesu pravde i svih građana.

Advokatska komora Beograda je podnela inicijativu Ministarstvu pravde za uvođenje tonskog snimanja svih suđenja, jer u sudnicama najveći problem predstavlja način vođenja zapisnika. Hoće li ova inicijativa naići na odgovarajuću reakciju Ministarstva, pitali smo advokata dr Veljka Delibašića.

Tonski snimak suđenja uveo bi i potrebnu pristojnost u sudnicu. To bi moglo poslužiti kao dokaz u postupku pred nadležnim disciplinskim organima pravosuđa ili advokatske komore, kao i u postupku za izuzeće sudije. Takođe, snimanje bi ubrzalo sudske postupke, jer bi omogućilo njihovo kraće trajanje i više suđenja dnevno.