Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje

0
32

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu je raspisao Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini 2020. godini.

Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka i mesa, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.

Predmet konkursa je sufinansiranje potrebne nove opreme u oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka. Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do petnaest miliona dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu su do šezdeset odsto od ukupne vrednosti investicije. Za podnosioce prijava: žene preduzetnike i pravna lica, preduzetnike i pravna lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi i mlađe od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu su do sedamdeset odsto od ukupnih prihvatljivih troškova investicije.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi dve stotine hiljada dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od četiri stotine hiljada dinara. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2020. godine.

Specifični uslovi za učešće na konkursu za preradu mleka podrazumevaju da poljoprivredna gazdinstva nedeljno prerade maksimalno  pet hiljada litara sirovog mleka, odnosno godišnje maksimalno dve stotine pedeset hiljada litara. Poljoprivredna gazdinstva moraju imati odobren objekat u skladu sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.

Oni koji se bave preradom mesa nedeljno mogu da prerade maksimalno dve tone, odnosno godišnje maksimalno sto tona proizvoda od mesa. I ova gazdinstva moraju imati odobren objekat u skladu sa Pravilnikom. Konkurs je otvoren do 06.03.2020. godine.

Prijavu na Konkurs s traženom dokumentacijom treba dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo 21000 Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina broj 16 s naznakom: „KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PRERADU MLEKA I MESA U 2020.GODINI” ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here