Advokat Branko Pavlović je komentarišući usvajanje Zakona o agencijskom zapošljavanju ,rekao da se tokom niza godina u Srbiji smanjuju radnička prava.

Opšti utisak je da je Zakon o agencijskom zapošljavanju donet tek toliko da bi se ispunila obaveza koja postoji prema Evropskoj uniji. Neuređena pitanja i pravne praznine, izazivanje kolizije sa drugim zakonima, samo su neke od zamerki koje su kritičari Zakona uputili zakonodavcu. Kakva su očekivanja od ovog zakona, pitali smo advokata Branka Pavlovića.

Zakonom je utvrđeno da se agencijski zaposlenima obezbedi jednaka zarada i drugi osnovni uslovi rada,kao što su radno vreme i odmor, kao i bezbednost i zdravlje na radu i drugi uslovi rada koji se primenjuju na zaposlene koje neposredno zapošljava poslodavac. Propisano je da poslodavac dužan je da ustupljenom zaposlenom daje radne zadatke, organizuje, rukovodi i nadzire rad ustupljenog zaposlenog, daje mu potrebne instrukcije, obezbeđuje uslove rada i mere bezbednosti i zdravlja na radu kao i svojim zaposlenima.