Predsednik Srpske desnice Miša Vacić je izjavio da je protiv Zakona o referendumu jer je Kosovo deo zemlje koji se nikako ne može otuđiti od matice Srbije.  

 Najavljene izmene Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi ponovo su aktivirale rasprave o tome da li vlast iza kulisa usaglašavanja zakona sa Ustavom ustvari olakšava sebi priznanje Kosova ili ne. Kako komentariše najavu izmene zakona o referendumu, pitali smo predsednika Srpske desnice Mišu Vacića.

Po postojećem zakonu, da bi se izjašnjavanje građana za ili protiv neke odluke – smatralo uspešnim bilo je neophodno da glasa više od polovine upisanih birača, odnosno 50 odsto plus jedan. Međutim, u nacrtu predlogu izmena Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi koji je pripremilo Ministarstvo državne uprave, ta odredba ne postoji. Ukidanje praga izlaznosti predstavlja usklađivanje sa Ustavom Republike Srbije, jer ni za promene Ustava, kao najvišeg pravnog akta, nije predviđen prag izlaznosti.