Predlog Zakona o igrama na sreću, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, ukinuće obavezu države da izdvoji četrdeset odsto prihoda koji na ovaj način ostvaruje za finansiranje organizacija koje se bave popravljanjem položaja osoba sa hendikepom i ranjivih grupa.

Prema važećem zakonu, četrdset odsto prihoda od njegovog sprovođenja „koristi se za finansiranje Crvenog krsta Srbije, organizacija osoba sa invaliditetom i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom i drugih lica u stanju socijalne potrebe, ustanova socijalne zaštite, sporta i omladine, lokalne samouprave i lečenja retkih bolesti“.

Član 18. dodatno precizira da se za lečenje retkih bolesti izdvaja pet odsto tog novca, dok se po devetnaest odsto izdvaja za Crveni krst, unapređenje položaja osoba sa hendikepom, položaja osoba u stanju socijalne potrebe, lokalne samouprave i sport i omladinu.

Međutim, prema predlogu novog zakona država ni sa kim neće deliti deo prihoda koji joj sleduje.

Kako je navedeno u obrazloženju novog zakona, njegovim donošenjem stvaraju se potrebni uslovi za bolje uređenje tržišta igara na sreću u odnosu na sadašnje stanje. Istovremeno se doprinosi i optimizaciji administrativnih postupaka i smanjenju troškova priređivača i administracije, povećanju efikasnosti iste, te samim tim i smanjenju sive ekonomije u cilju zaštite državnih interesa, odnosno povećanju budžetskih prihoda.