Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji i rekonstrukciji Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. Radovi su započeti 17. januara, a njihova vrednost iznosi pet miliona evra.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je prilikom obilaska radova na izgradnji i rekonstrukciji Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije rekao da ova Klinika, koja je izgrađena 1926. godine, nikada do sada nije rekonstruisana.  „Ovo je jedna od bolnica u Srbiji koja je bila u najlošijem stanju. Stanje je bilo užasno i u skladu sa odlukom o velikom sređivanju u zdravstvu, odlučili smo da, pored izgradnje kliničkih centara, idemo sa izgradnjom novih klinika koje treba da promene životni standard stanovništva, da pokažemo koliko smo uspešniji i kolikom brzinom napredujemo, da svi mogu da dobiju pristojno lečenje, kakvo i zaslužuju. Najružnija i zgrada u najlošijem stanju, u kojoj smo pružali zdravstvene usluge građanima, u najtežim uslovima,  konačno ide u prošlost“, izjavio je predsednik Vučić i dodao da će radovi na obnovi biti završeni u aprilu sledeće godine.

Predsednik Vučić je istakao da država izdvaja ogroman novac za zdravstvo, gotovo jednu petinu budžeta.  “Ogroman je naš trud, naša energija. Mnogo plaćamo i ulažemo. Na plate u zdravstvu nam ide 950 miliona, a još 1,2 milijarde na lekove i potrošne materijale“, objasnio je predsednik Vučić i dodao da su ostvarene značajne uštede u nabavci lekova, kao i da država nikada nije izdvajala više novca za lečenje dece u inostranstvu, iako se trudi da i u Srbiji obezbedi najbolje uslove za lečenje. On  je naveo da se nedaleko od Klinike gradi novi Klinički centar Srbije, kao i da je već mnogo novca uloženo u opremu.  „To su važne stvari. Infektivna klinika je od značaja za celu Srbiju, posebno ako imate u vidu da je moguće pojavljivanje različitih virusa i zaraznih bolesti“,  zaključio je predsednik Vučić i dodao da je to jedina civilna infektološka  ustanova na teritoriji grada Beograda i okoline i da pokriva oko tri miliona stanovnika. Predsednik Vučić je najavio da je u drugoj fazi projekta planirana izgradnja još jednog objekta, za šta će biti izdvojeno oko 15 miliona evra.