Advokat Branko Pavlović je rekao da se već petnaest godina govori o jakom investicionom planu koji bi bio realizovan ali bi on morao biti sproveden iz domaćih finansijskih izvora.

Srbija od ove godine kreće da realizuje nove velike investicione projekte, koji bi trebalo da budu završeni do 2025. godine. U više od trideset  projekata ukupno će biti uloženo oko dvanaest milijardi evra. Može li ovako ambiciozan plan da se ostvari, pitali smo advokata Branka Pavlovića.

U pet godina je prema oceni ekonomista moguće uraditi dosta toga samo ako društvo napravi model i plan kako da se to dogodi. Pored toga država mora da ima osoblje, projektantske timove i tzv. kost-benifit analize da bi iznela jedan takav posao. Postavlja se i pitanje da li naša zemlja  poseduje administrativne kapacitete za tako ambiciozne planove.