U Bijeljini trenutno ima oko 15.500 penzionera, dok je u Udruženje penzionera  učlanjeno oko 10.500 penzionera. 28 članova ovog udruženja koristi pravo na besplatno banjsko liječenje, kroz mjeru koju je Vlada usvojila prošle godine. Očekuju u ovom udruženju da će to pravo ove godine iskoristiti više penzionera sa najnižim penzijama.