Dr Jelena Đurđević o kriterijumima u oblasti davalaštva krvi

0
101

Transfuziolog dr Jelena Đurđević je rekla da su kriterijumi u oblasti davalaštva krvi u svetu  i kod nas strožiji nego ranije, a manjem davalaštvu doprinosi i starenje stanovništva.

Potrebe za krvlju i krvnim produktima jedne zemlje zavise od broja stanovnika, broja bolničkih kreveta i vrsta medicinskih usluga koje se primenjuju u toj sredini. U našoj zemlji potrebno je da bude četrdeset davalaca na hiljadu stanovnika , a taj procenat se godinama kreće oko tri posto. Transfuziologa dr Jelenu Đurđević smo zamolili da odgovori na pitanje da li je dobrovoljno davalaštvo kod nas u krizi.

Krv daju zdrave osobe, stare od osamnaest do šezdeset pet godina, muškarci u intervalima od dvanaest nedelja, a žene u intervalima od šesnaest nedelja. Pre davanja krvi davalac popunjava upitnik, podvrgava se lekarskom pregledu i kontroliše mu se vrednost hemoglobina.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here